-->

പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ,
മലർവാടി ലിറ്റിൽ സ്കോളർ ഓൺലൈൻ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം!

Global Little Scholar Event  

അറിയിപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

*Choose a language

 • എൽ.പി ,യു.പി, എച്ച്.എസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം മത്സരമുണ്ടായിരിക്കും.
 • മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുക .ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്സെലക്ഷൻ റൗണ്ടിലേക്കും സെലക്ഷൻ റൗണ്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയിലേക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • മത്സരാർത്ഥിയോടൊപ്പം കുടുംബത്തിനും പങ്കെടുക്കാം. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 21നും യുപി വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 25നും എൽ പി വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 27നും Trial exam നടക്കുന്നതാണ്.
 • ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 13ന് നടക്കുന്ന ഇന്ന് രണ്ടാംഘട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.
 • 30 മിനിറ്റിനകം പരീക്ഷ പൂർത്തീകരിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • ട്രയൽ എക്സാമിന്റെ ഫലം പ്രധാനമായി നടക്കുന്ന എക്സാമിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല.
 • 30 മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഒരേ മാർക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • കാറ്റഗറി മാറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ വാലി ഡായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
 • സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം വിജയികൾ ക്ലാസ് തെളിയിക്കുന്ന സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
 • ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഫോൺ നമ്പറിൽ ഒന്നിലധികം രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒന്നിലധികം തവണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കും.
 • മത്സരം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം വൈകീട്ട് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷം malarvadi.org ൽ നിന്നോ മലർവാടി ആപ്പിൽ നിന്നോ സ്കോർ അറിയാം. പങ്കാളിത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.
 • മത്സരാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾക്ക് സംഘാടകർ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല.
 • പൊതു വിജ്ഞാനം, ആനുകാലികം, കല, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, ഭാഷ, ചരിത്രം, കായികം, ഐ ടി, മെന്റൽ എബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • ഫൈനൽ മൽസരത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റിനായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം. രക്ഷിതാക്കൾ, ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ലൈഫ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം. ലൈഫ് ലൈൻ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം മാർക്കിൽ ആനുപാതികമായ കുറവുണ്ടായിരിക്കും.
 • January 21 -2021 - Trial Exam for HS,
  Jan 25 - Trial exam for UP,
  Jan 27 - Trial exam for LP
  can be written from 9 am to 9 pm(Indian time).
 • January 23, 2021-The first level competition will be held for the High School level
 • January 29, 2021-The first level competition will be held for the UP level
 • January 30,2021 - The first level competition will be held for the LP level
 • On Competition Day You can participate in the competition at any time from 9 am to 9 pm ( Indian standard time)
 • Examination time is 30 minutes
 • The objective type questions consist of 30 questions
 • The mobile number given at the time of registration can be given as the login ID and the name given in the district column as the password.
 • Those who qualified for the second level will receive messages to their registered Whatsapp number. The second level competition is scheduled on Feb 13.
 • Visit the Malarvadi website malarvadi.org regularly for the latest information on the competition
 • There will be separate competition in LP, UP, and HS categories
 • The competition will be held in three stages. The winners of the first round will advance to the selection round and the winners of the selection round will advance to the Grant finale
 • The family can also participate along with the contestant. You can choose either Malayalam or English language
 • The first round competition will be held on January 23 for the High School category, Jan 29 for the UP category, and on January 30 for the LP category
 • The competition will be held for 30 minutes between 9 am and 9 pm
 • Must complete and submit the exam within 30 minutes
 • 30 minutes is allotted but preference will be given to those who submit with the shortest time in case of a tie
 • If the category is changed, the registration will be considered invalid
 • Winners will be required to present a certificate from the school principal proving the class, as requested by the organizers
 • No more than one registration will be accepted on the same phone number from the same category. No students are allowed to register more then once
 • The score will be known from malarvadi.org after 6 pm on the third day after the competition
 • The organizers are not responsible for any technical hindrances to the contestants
 • There will be questions from General Knowledge, Periodicals, Art, Literature, Science, Language, History, Sports, IT and Mental Ability
 • Only the selected students from the second level will be participating in the final round of the competition. Lifeline can be used as a parent, a teacher and a friend. Lifeline answers will have a proportional decrease in marks respectively
 • The model question papers and additional information are available on the YouTube channel of malarvadi

Contacts

Email

                [email protected]                         

           © Copyright 2021 Malarvadi Kerala